Stadgar

Riksmötet i mars 2021 antog nya stadgar. Förbundets namn har ändrats. En del har förtydligats. Grundinriktningen är oförändrad.

Hopp om läkemedel mot augmentation

Augmentation är biverkningen som innebär att symptomen förvärras när man tar sin medicin. Augmentation är ett stort problem för WED-drabbade. Men nu kan en medicinsk lösning vara inom räckhåll.

Järn har en nyckelfunktion

Forskaren Christopher Earley söker efter sambandet mellan glutamat, nivåerna av järn i hjärnan och dopaminsystemet. Sammandrag av en artikel i Sleep Review ”Restless Legs Syndrome Research Reaches Its Stride”, 30 Jun, 2020.

RLS-information för läkare

RLS-information för läkare

Här finns direktlänkar till material som kan vara särskilt intressanta för läkare. sjuksköterskor och andra som träffar patienter med RLS/WED.