Varför delade tabletter?

Varför delade tabletter?

Många får svåra överdoseringsproblem av pramipexol. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras!

Riksmötet 2021

Riksmötet 2021

Förbundet bytte namn, reviderade stadgarna och valde nya styrelseledamöter.

Samlad kunskap om RLS

Samlad kunskap om RLS

Här finner du länkar till två dokument som ger en samlad medicinsk bild för dig och din läkare.