Medicinsk vård

Eventuella brister behöver naturligtvis åtgärdas. Läkemedel som förvärrar problemen kan behöva omprövas. Och när det inte räcker, finns det flera typer av läkemedel som kan ge god hjälp.

Var förberedd inför läkarbesöket!

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Men allmänläkare har många sjukdomar att hålla reda på och har inte alltid uppdaterade kunskaper. Läs hur du kan förbereda dig!

Läkemedel av olika fabrikat

Läkemedel som innehåller samma verksamma ämne säljs under olika handelsnamn. Du märker det när apoteket vill ge dig ett annat fabrikat än det du fått tidigare, trots att det står samma sak på receptet.