Diagnos

Diagnos

Läs hur sjukdomen yttrar sig och hur läkaren kan ställa diagnos.

Självtest WED

Använd vår självskattning för att att få en bild av hur stora dina besvär är i relation till andras.

Var förberedd inför läkarbesöket!

I de flesta fall kan både diagnostik och behandling hanteras av en kunnig läkare i primärvården. Men allmänläkare har många sjukdomar att hålla reda på och har inte alltid uppdaterade kunskaper. Läs hur du kan förbereda dig!