Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Dålig vård kostar mer!

Dålig vård kostar mer!

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS inte bara medför onödigt lidande. Den blir också dyrare för samhället.

Hopp om läkemedel mot augmentation

Augmentation är biverkningen som innebär att symptomen förvärras när man tar sin medicin. Augmentation är ett stort problem för WED-drabbade. Men nu kan en medicinsk lösning vara inom räckhåll.

Järn har en nyckelfunktion

Forskaren Christopher Earley söker efter sambandet mellan glutamat, nivåerna av järn i hjärnan och dopaminsystemet. Sammandrag av en artikel i Sleep Review ”Restless Legs Syndrome Research Reaches Its Stride”, 30 Jun, 2020.

Ett samtal med Joakim Söderberg

Kvalitetsregistret för hiv blev genombrottet för Joakim Söderbergs företag. Det bidrog till att Sverige var först att nå FN:s mål för hiv-vården. Drivkraften är bättre vård och ökad patientmakt, och nu intresserar han sig för WED/RLS. Foto Alexander Donka – Ett...