Primärvårdens kvalitetsregister

En samlad bild, utan administrativ belastning Kvalitetsregistret för Primärvård heter helt enkelt PrimärvårdsKvalitet. Det grundläggande syftet, att förbättra vården, är detsamma som för InfCare HIV. Men förutsättningarna är helt annorlunda: Nästan alla medborgare har...

Vad är ett kvalitetsregister?

Nationella Kvalitetsregister ger kunskap om hur vården och omsorgen fungerar och kan förbättras. De innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat. Nationella Kvalitetsregister är certifierade av den nationella...

Kvalitetsregistret för HIV

Ett system som ger praktisk nytta Kvalitetsregistret InfCare HIV har kommit längre än de flesta när det gäller praktisk nytta för både läkare och patienter. Det används idag i praktiskt all svensk HIV-vård och har bidragit till att vårdresultaten nu är goda. Systemet...
Varför delade tabletter?

Varför delade tabletter?

Många får svåra överdoseringsproblem av pramipexol. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras!