Varför delade tabletter?

Varför delade tabletter?

Många får svåra överdoseringsproblem av pramipexol. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras!

Vi behöver kunniga läkare!

Uppskattningsvis en tiondel av befolkningen har RLS med besvär i olika grad. Ungefär en tredjedel av dessa kan ha nytta av läkemedelsbehandling. Det känns som krypningar, stickningar, brännande känsla, smärta, och/eller behov att sparka med benen. Besvären är oftast...