Riksmötet 2021

Riksmötet 2021

Förbundet bytte namn, reviderade stadgarna och valde nya styrelseledamöter.

Riksmötet 2020

Riksmötet 2020

Nu ser vi framåt: Huvuddelen av Förbundets verksamhet riktar sig direkt till oss drabbade: Informationsmöten, samtalsmöten och stödgrupper, individuell rådgivning och skriftlig information i tidning, på hemsida och i patientbroschyr. En del av detta behöver få andra...

Tidigare möten

  Här finns information från äldre möten i än så länge osorterad form.
Riksmötet 2020

Riksmötet blev digitalt

Här nedan hittar du alla möteshandlingar. Titta igenom dem, särskilt kommentarerna till dagordningen. Var med och rösta så här:  Du kan delta i besluten per e-post eller SMS genom att rösta JA, NEJ eller på annan person, beroende på vad punkten på dagordningen handlar...