Varför delade tabletter?

Varför delade tabletter?

Många får svåra överdoseringsproblem av pramipexol. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras!

Riksmötet 2021

Riksmötet 2021

Förbundet bytte namn, reviderade stadgarna och valde nya styrelseledamöter.