RASTLÖS är RLS-Förbundets tidning som utkommer fyra gånger per år. Tidningen sänds till Förbundets medlemmar. Medlemmar kan också läsa senaste numret genom att logga in på medlemportalen. Logga in och läs tidningen här Om du inte är medlem, kan du beställa ett lösnummer för 50 kr, inklusive porto.

Alla kan ladda ned och läsa tidigare nummer genom att klicka på bilderna här nedanför.

RASTLÖS ersatte i mars 2020 förbundets tidigare medlemstidning ”Vi nattvandrare”. RASTLÖS är fortfarande en medlemstidning, men vi har höjt ambitionsnivån. Tidningen ska förmedla både personliga berättelser och användbara fakta i en lättillgänglig form. Våra medlemmar är den viktigaste målgruppen, men vi hoppas att tidningen också når andra intresserade och lockar nya medlemmar. Kontakta oss gärna med synpunkter och tips!

Sprid gärna tidningen! Som  aktiv medlem kan man beställa utsändning av gratis provexemplar.

Nu är sommarnumret här

Den 10 juni kom tidningen i medlemmarnas brevlådor.

Äldre nummer av medlemstidningen

Rastlös nr. 4 2020

Rastlös nr. 3 2020

Rastlös nr. 2 2020

Rastlös nr. 1 2020