Bli medlem i RLS-Förbundet

Medlemmar är grunden för allt

Tack vare medlemmarnas engagemang och avgifter kan förbundet

 • följa de senaste rönen om RLS
 • informera via tidningen Rastlös, den här hemsidan, broschyrer, böcker, möten och andra kanaler
 • verka för höjd kunskapsnivå i vården
 • driva på och stödja forskning
 • påverka villkor som är viktiga för oss
 • skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte
 • erbjuda individuell rådgivning

Vi är fortfarande ett litet förbund för en stor patientgrupp. Det finns mycket att göra. Varje medlem är viktig. Alla som stöder förbundets arbete är välkomna att bli medlemmar!

Lokala och regionala föreningar finns på flera håll i landet.

Medlemsavgiften är 250 kr per år. När du har betalat får du ett välkomstbrev med RLS-Förbundets patientbroschyr och senaste numret av tidningen RASTLÖS.

Vill du veta vad WED-Förbundet gör? Gå in på Om RLS-Förbundet.

Välkommen som medlem!

 1. DIBS - Payments made easyBlir medlem genom att klicka här (Nytt fönster öppnas)
 2. Du kommer till vår portal för medlemsavgifter (förvaltas av Föreningshuset SEDAB)

Vill du i samband med medlemsansökan också köpa vår senaste WED-bok ”Livskvalitet trots rastlösa ben och dålig sömn” till medlemspris väljer du under Avgift:  ”Ordinarie medlem + bok – 550 kr”.

Familjemedlemskap

Familjemedlemmar kan teckna familjemedlemskap för halva medlemsavgiften, dvs. 125 kr per år.

 1. Blir stödmedlem genom att klicka här (Nytt fönster öppnas)
 2. Du kommer till vår portal för medlemsavgifter (förvaltas av Föreningshuset SEDAB)

Årliga medlemsavgiften

Den årliga medlemsavgiften betalas enkelt med det inbetalningskort vi sänder ut. Om du hellre vill, kan du istället betala med Swish. I så fall loggar du in på ”Min sida” som förvaltas av Föreningshuset SEDAB. Länk till inloggningssidan

Frivilligt bidrag

Önskar du ge ett frivilligt bidrag så kan du göra det på Frivilligt bidrag till RLS-Förbundet. Alla bidrag är välkomna för att hjälpa oss att sprida kunskap om ”den vanligaste neurologiska sjukdomen som ingen vet något om”. Tack på förhand!

RLS-Förbundet är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med ansökan om medlemskap. De personuppgifter som du lämnar, t ex ditt namn, din födelsedag (åååå-mm-dd), din adress, ditt postnummer, e-postadress mm hanteras enligt vår policy för GDPR.