Nyheter

Nya riktlinjer på gång

Nya riktlinjer på gång

Nu pågår arbete för att skapa gemensamma europeiska medicinska riktlinjer för RLS. Kanske kan du bidra?

Dålig vård kostar mer!

Dålig vård kostar mer!

RLS-Forskare har nu visat att dålig behandling av RLS inte bara medför onödigt lidande. Den blir också dyrare för samhället.

Varför delade tabletter?

Varför delade tabletter?

Många får svåra överdoseringsproblem av pramipexol. Dosrekommendationerna i FASS behöver ändras!

Filmer